יום א', ה’ בשבט תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת אבני הדרך חדר מורים יצירת קשר
קרא עוד....

" ברור הדבר אשר נשיאנו הקדושים, נשיאי חב"ד המנהלים בפועל מוסדות חבד לכל סוגיהם. ואשריו של כל אחד ואחת מאנ"ש ומכל אחינו בית ישראל, שיחנך בניו ובנותיו במוסדות אלו, לטוב להם בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה" [ ממכתב כ"ב אייר תשט"ז]

 
 
עיתון אגף בנים
עיתון אגף בנות
מפעל הזנה לנפש המורה
למידה בשעת חירום